Time for driving - část 35.

5. září 2010 v 21:08 | Pluviassol |  → Time for driving (moje povídka)
Hi!

Moc moc se omlouvám za zpoždění! =( Ale konečně je to tu, rovnou na další dny přednastavím pokráčka! =))

"Můžete jet. Jestli jste lhali, zemřete. Jestli se pokusíte něco provést, zemřete. Příjemnou cestu," dodá sarkasticky a poodstoupí od auta a před námi se se skřípění otevře druhá brána. Zhluboka se nadechnu a projedu jí, když se za námi ozve rána při jejím zavření.
"Dýchej," přikáže mi šeptem, který splývá s větrem, Mark. Němě přikývnu a zhluboka vtáhnu vzduch do plic. Jedeme po prašné cestě, pod koly místy křupe štěrk a má nervozita narůstá. Pomalu se suneme mezi stromy, když se před námi objeví velkolepé sídlo.
Je velké asi jako čtyři moje domy i se zahradou dohromady, němě zírám na tu gotickou nádheru tyčící se k nebi. Nasucho polknu, když mi dojde, že toto sídlo je plné upírů.
Vyděšeně se podívám na Marka, hledajíc u něj oporu ale je stejně zmatený jako já. Zavřu dosud otevřená ústa a pevně sevřu volant, vzedme se ve mně vlna odhodlání a trochu pošimrám nohou plyn. Markovi se na tváři objeví usměv a viditelně se uvolní.

Pomalu se suneme kolem hradu, když mi dojde, že na sobě mám pořád nepohodlnou sukni. Natáhnu se na zadní sedadlo a hodím po Markovi batoh a Gladius a ukážu na svou sukni. Pochopí a vytáhne elastiky, které po mě hodí. Vyřadím a co nejrychleji se převléknu, netrvá mi to ani půl minuty.
Zhluboka se nadechnu a pomalu jedu k zadnímu vchodu. Překvapuje mě, že nikdo nikde není a kamery tu být nemůžou ani nic podobného.
Mrknu na Marka a vystoupím z vozu, natáhnu se neslyšeně pro meč a připevním si ho k pasu. Rukou svírám jeho jílec, když se pomalu suneme ke zchátrale vyhlížejícím dveřím.
Cítím za sebou Markovu přítomnost, ale neohlížím se po něm. Opatrně sáhnu po klice a nehlučně dveře otevřu. Před námi se objeví zatuchlá chodba vedoucí nejspíš právě do sklepení. Na nic nečekáme a okamžitě se jí vydáme. Po stranách úzké chodby jsou louče ale neodvážím se některou z nich zapálit.
Přimhouřím oči, abych ve tmě lépe viděla a natáhnu studený, vlhký vzduch do plic.
"Nikdo tu není," oznámím šeptem Markovi, který se očividně trochu uvolní. Sevře mou ruku a zahledí se před nás.
"Zjisti cestu k Alexovi, pohlídám tě," řekne a já jen přikývnu a pokusím se soustředit na Alexe, když mi před očima proběhne celá cesta.
"Mám to," usměju se a opět se rozejdu. Netrvá dlouho a narazíme na točité schody. Opatrně po nich klesáme, když vejdeme do kruhové místnosti, ze které vede na každou stranu nějaká chodba.
"Kudy?" zašeptá Mark.
"Druhou z leva od schodiště," brouknu jeho směrem, ale zarazím se, něco tady nehraje. "Poslouchej," upozorním Marka, který zpozorní a natahuje uši, aby slyšel to, co nyní slyším naprosto zřetelně. Tlukot třetího srdce.
"Výborně!" uslyším dole zajásání a najednou vzplane asi pět loučí a světlo nám poskytne pohled na Dana. "Musím vám pogratulovat, že jste se dostali až sem. Nemějte strach, garda už sem jde," zasměje se hrdelním hlasem. Kde je ten Dan, kterého jsem měla tolik ráda? Podivím se v duchu a sejdu dolů po schodech.
"Taky tě ráda vidím Danieli," usměju se a jemně se pokloním.
"Potěšení na mé straně," odpoví mi o poznání ironičtěji. "Proč jsi sem šla? Víš, že ty ani ten tvůj slavný Alex to nemáte šanci přežít."
"Nebyla bych si tím tak jistá," procedím skrz zaťaté zuby a vytasím meč. Mark se drží za mnou a kryje mi záda, kdyby náhodou došel někdo další.
"Na co si to tu hraješ? Velká holka s mečem, páni začínám se bát," dráždí mě Dan. Popojde kousek blíž ke mně a také vytasí meč. "Nejsi jediná, kdo tu něco umí, víš?" mrkne na mě a ožene se po mně mečem. S lehkostí mu uhnu a překvapí mě jak je rychlý.
Na nic nečekám a také se po něm oženu, snaží se můj výpad vykrýt a naše meče se střetnou v ohlušující ránu. Chvíli se snažíme odrazit jeden druhého, když si vzpomenu na Codex, o boji s mečem tam moc nebylo.
Vložím všechnu sílu do toho, abych Dana odrazila, a musím improvizovat. S otočkou se po něm oženu, uskočí dozadu a než stačí postřehnout, skrčím se a podkopnu mu nohy. Dan to neustojí a skončí na zemi, pokusí se po mně meč hodit, ale já ho jednoduše odrazím a postavím se nad Daniela, který přede mnou couvá, dokud nenarazí zády na zeď.
"Jsi rychlý, ale ne dost. Ty nemáš ponětí, s kým si zahráváš," vrčím na něj.
"Tak mě zabij, pokud jsi tak silná! Hm! Do toho!" vybízí mě k smrti vyděšený Dan. Pouze se na něj ušklíbnu a prohodím si v ruce meč tak, abych ho držela na za čepel.
"Nejsem vrah!" plivnu mu do tváře a udeřím jej do hlavy. Okamžitě omdlí.
"Pojď, honem!" ozve se za mnou Marka a já uslyším něco, co jsem do teď nevnímala a to dusot snad deseti páru nohou. Zděšeně vytřeštím oči a rozeběhnu se chodbou.
Každou chvíli se chodba stočí doprava nebo doleva, ale nezpomalujeme, ba naopak ještě zrychlujeme, když v tom ztratím půdu pod nohama a spadnu na něco jako skluzavku a jedu šupem dolů. Při tom pádu se ošklivě pořezu Gladiusem na vnitřní straně stehna.
Najednou chodba skončí a my s Markem vypadneme tam, kam jsme se chtěli dostat. Do kobek, kde drží Alexe. Při dopadu syknu bolestí, ale snažím se ji ignorovat. Rychle vyskočím na nohy, když si všimnu stráží rozestavěných kolem cel. Okamžitě se po nás vrhnu s tasenými meči.
Ještě, než stihnou upíři zaútočit, vrhnu se po nejbližším a bez rozmyslu mu propíchnu hruď v místě, kde tuším jeho srdce. Cítím, jak meč proniká jeho pevným tělem a vibruje touhou po další krvi na své čepeli. Ještě než ji stačím vytáhnout, se upír začne rozpadat na popel.
Neváhám a vrhnu se po meči, který zůstal po té hromádce popela, a hodím jej Markovi, který jej vděčně přijme.
Stojí kolem nás v kruhu a pomalu se začínají přibližovat. Výhružně zavrčím a vrhnu se proti prvním dvou. Zařvou a skočí po mně, bez problémů jejich útok odrazím, ale dostat se k jejich srdci je těžší. Použiji proti nim výpad stejný jako proti Danovi ale sotva dopadnou na zem, už se zvedají a jsou opět na nohou. Jeden se po mně vrhne spíš a umožní mi tím setnout mu hlavu. Naštěstí se trefím přesně mezi obratle. To se mi bohužel u mého druhého protivníka nepovede, cítím, jak mám orosené čelo potem. Vypáčím meč z jeho krku a probodnu mu rychle srdce.
Mark se už postaral o další tři. Je rychlejší a mrštnější než já, když byl malý, dělal karate. Já se věnovala tanci, ale ten je mi teď k ničemu.
Vrhnu se po dalších třech upírech, kteří se ke mně začínají přibližovat a s otočkou, abych nabrala větší sílu, setnu jednomu hlavu. Gladius mi v rukou pulzuje, celá jeho čepel je pokryta krví nepřátel. Zhluboka vydechnu a snažím se trochu uklidnit, před dalším bojem se zbývajícími strážnými, ovšem jeden z mých protivníků mou nepozornost využije a bodne mě do zad. Cítím, jak jeho tenká čepel projela kůží a zarazila se o žebro, které svým tlakem zlomila.
Zařvu bolestí a padnu na kolena. Cítím žár uvnitř mého těla, jak se co nejrychleji snaží zahojit, ránu na noze už mám zacelenou. Nad sebou slyším smích a Markův křik, když mě popráší popel z dalšího poraženého upíra.
Snažím se popadnout dech, co to jde, ale pořád nejsem schopna vstát. Rána asi není malá, jak jsem předpokládala, protože cítím, jak mi po zádech stékají prameny teplé tekutiny. Se skloněnou hlavou se pokusím postavit, před očima mám mžitky. Jakmile si mě všimne jeden menší muž, bojující proti Markovi, vrhne se proti mně. Okamžitě se po něm oženu, ale podaří se mu uhnout a já tím pádem udělám jen neladnou otočku a padnu k zemi. Malý muž se po mně ožene a uštědří mi hlubokou ránu v rameni, která okamžitě začne krvácet. Cítím, jak mě všechny síly opouštějí, když uslyším Markův bolestný výkřik.
"Ne," dostanu ze sebe chraplavým hlasem. Nad sebou uslyším posměšný smích a někdo mi sebere Gladius z ruky.
"Zabita svou vlastní zbraní, no nebyla by to ironie?" vysmívá se mi onen malý muž.
"Dost!" ozve se odněkud autoritativní hlas Kurana Nexe. Nikdy bych neřekla, že právě díky jemu zůstanu na živu. "Nechte je žít!" přikáže a muži od nás okamžitě ustoupí. Snažím se popadnout dech, ale způsobím si jen bolestivý kašel. Zbývající síly využiju k tomu, abych se převalila na bok a nemusela jsem vdechovat krev, kterou vykašlávám.
"Děvko!" uslyším nad sebou Danův hlas a následně mi uštědří pěkný kopanec do břicha. Zatnu zuby, abych nevykřikla, a bolestí zavřu oči.
"Danieli!" okřikne ho Kuran. "Nech ji být. Vy! Zamkněte je do cely k tomu prvnímu, přivažte je ke stěně stejně jako ho a nezapomeňte jim dát uklidňující sérum! Vidíte, jaké škody napáchali ve dvou," rozkáže Kuran.
"Ano, pane!" ozve se sborově a chvíli na to cítím, jak mě někdo chytí za paže a zvedne mě. Nemám sílu na odpor a jen bezvládně visím. "Co s tímhle krámem, pane?" zeptá se muž, který mě drží za pravou ruku.
"Nechám si ho jako důkaz toho, že jsem zavřel a následně zabil dědičku a dědice yawů," zasměje se povýšeně Kuran a následně slyším vzdalující se kroky.
Netrvá dlouho a jsme oba s Markem připoutaní v řetězech stejně jako Alex. Pod sebou mám zatuchlou žíněnku, na které klečím, ovšem řetězy nejsou na tolik dlouhé, abych si na ni mohla sednout nebo lehnout. Bezvládně visím a nevnímám okolí. Cítím, jak mou kůží projede něco tenkého a vstříkne mi to tekutinu, které se rychle rozšíří mým krevním řečištěm. Nezmůžu se na jakýkoliv odpor, pokusím se zvednout hlavu a podívat se, jestli je tu Alex s námi, ale při tom pohybu se mi udělá špatně a vyzvracím všechen obsah svého žaludku a následně omdlím.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Klikni! =)))

Click

Komentáře

1 verca | 5. září 2010 v 21:28 | Reagovat

fajnovy dielik.... :)) dufam ze sa odtial vsetci traja coskoro dostanu :))

2 Pluviassol | Web | 5. září 2010 v 21:30 | Reagovat

zítra v osm další díl.. =))

3 Projer | E-mail | Web | 18. ledna 2012 v 15:10 | Reagovat

Moc pěkný blogík. Ještě juknu

4 EssayForMe | E-mail | Web | 25. července 2017 v 20:27 | Reagovat

We Can Write Your Paper For You - EssayErudite.com

Can You <a href=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/>Write My Essay for Me</a> ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer?
We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments.
Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an <a href="https://essayerudite.com" />essay writing help</a>

5 FlossieMed | E-mail | 25. července 2017 v 21:38 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170725

6 DannyEmics | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 13:43 | Reagovat

ВНИМАНИЕ!!! Ядекс и отношение к клиентам смотреть всем!!!
Посмотрел и был в ШОКЕ....
Вот ссылка на Ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=IdYDpLcuVnA

7 Avia777Sa | E-mail | 16. srpna 2017 v 17:20 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

купить авиабилет симферополь москва дешево
билет авиа купить дешево москва
купить авиабилет +на самолет дешево онлайн
купить билет +на самолет туту дешево
авиабилеты s7 airlines7 официальный сайт дешевые билеты

8 MariaLidE | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 22:35 | Reagovat

Хотите как-то разнообразить вашу сексуальную жизнь? Добиться новых ощущений позволят игрушки для взрослых

Один из самых распространенных методов достичь сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью легко добиться дополнительной симуляции эрогенных зон. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своей второй половине. Это хорошо укрепит вашу связь и поможет стать более открытыми и раскованными друг с другом.</p>
Также среди игрушек для взрослых распространены наручники, эрекционные кольца, различные стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь эксперементировать с разными вариантами, и вы обязательно отыщите то, что придется по вкусу вам обоим.</p>
Стоит отметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вакуумные помпы, <a href="https://afroditalove.ru/category/vaginalnye-shariki/">вагинальные шарики</a>,фаллоиммитаторы, и остальные игрушки для взрослых можно в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

9 Avito123Crex | E-mail | 25. září 2017 v 22:24 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Всегда рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам требуются определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито
________

вещи пакетом +на девочку +на авито
авито пакет вещей омск
продам аккаунты авито +с балансом
авито детские вещи пакетом
авито москва пакет вещей

10 Avito321oi | E-mail | 22. října 2017 v 9:05 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Рады будем предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам необходимы определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если необходим залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как поднять объявление на авито без денег
купить нью баланс в спб авито
как перевести деньги на кошелек авито
как отвязать номер телефона от аккаунта на авито
как вернуть старый аккаунт на авито

11 BethanyGab | E-mail | Web | 25. října 2017 v 1:04 | Reagovat
12 BethanyByj | 26. října 2017 v 16:13 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a very bad experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stuff and whined about his wakefulness. I totally told him to <a href=http://www.chaos-sphere.com/arcadenew/profile/andyhamlett>website</a> and deal with it.

13 VoigicohahMt | E-mail | Web | 14. února 2018 v 0:17 | Reagovat

spiked drink with viagra
<a href=http://hqviagrauro.com/>cheap viagra free shipping</a>
which is the best viagra available in india
<a href="http://hqviagrauro.com/">viagra for sale cheap</a>
holländische apotheke viagra

14 DesireePli | E-mail | 12. března 2018 v 18:12 | Reagovat

Hello all! Lately I have been battling with a lot of challenges. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=http://www.weldingschoolsnearme.com/cod/cost-of-viagra-without-insurance>this</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

15 LesaXhq | E-mail | 15. dubna 2018 v 17:27 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a very bad experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random things and complained about his sleeplessness. I totally told him to <a href=http://www.mybrcc.edu/xyx/phentermine-hydrochloride-side-effects.html>website</a> and deal with it.

16 Larrychesy | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 5:56 | Reagovat

http://www.quadmanage.com/component/k2/itemlist/user/8545  смотреть онлайн кино старшая   трейлер скачать полный фильм  http://sashunator.myjino.ru/component/k2/itemlist/user/4353

17 LesaSgs | E-mail | 2. května 2018 v 21:49 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have Lots of work to do next week summer. Plus the university exams are coming, it will be a stretch. I am already freaking out maybe I should <a href="https://www.uni-due.de/zfh/events/uni/what-does-adipex-look-like.html">what does adipex look like</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

18 PhylisDes | E-mail | 2. května 2018 v 22:53 | Reagovat

Hey everyone! Recently I have been dealing with a lot of Problems. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href="http://www.sklad-kadri.si/typo3/sysext/t3/pills-like-viagra-over-the-counter.html">pills like viagra over the counter</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

19 PhylisBib | E-mail | 5. května 2018 v 4:22 | Reagovat

Hello everybody! Recently I have been battling with a lot of challenges. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well <a href=http://www.inmobiliachile.cl/uploads/pdfs/phentermine-prescription-cost>click here</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama